Spoločne so všetkými pracovníkmi spol. AUTO MOTO PARK s.r.o. Štúrovo sme si nadelili predčasný vianočný darček - vôbec prvé certifikované pracovisko STK podľa protikorupčnej ISO normy 37001 na Slovensku!

V minulých dňoch bol oficiálnym vydaním certifikátu spoločnosti AUTO MOTO PARK s.r.o. Štúrovo úspešne zavŕšený náročný proces prípravy a implementácie opatrení podľa prísnych požiadaviek ISO normy 37001 (Systém protikorupčného managementu). Ide pritom o úplne prvé pracovisko STK na Slovensku, ktoré túto požiadavku nového Zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 106/2018 Z.z.), úspešne absolvovalo.

Sme nesmierne hrdí, že sme boli neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Veľká vďaka tak patrí všetkým z tímu Screening Solutions, ktorí sa na projekte podieľali - Jakubovi, Leopoldovi, Dávidovi a Ivanovi. Predovšetkým ďakujeme realizačnému tímu STK Štúrovo na čele s riaditeľom prevádzky Patrikom Juhászom, ktorí sa v posledných mesiacoch zaviazali skutočne a aktívne bojovať proti korupcii a urobili pre to veľa konkrétnych hmatateľných krokov.