Nánanská cesta 3373/72, 943 01 Štúrovo 

Kontrola originality

Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v stacionárnom alebo v mobilnom pracovisku meraním a nedeštruktívnym skúmaním, zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom.

Výsledok kontroly originality je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému kontroly originality. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“ je označené kontrolnou nálepkou kontroly originality. Odborný posudok má 30-dňovú administratívnu platnosť. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle do 30 dní od poslednej kontroly originality vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov. Po tejto lehote bude vozidlo podrobené kompletnej kontrole originality. Manipuláciou s vozidlami dochádza k neoprávneným zásahom nielen do identity vozidla, ale často aj do konštrukcie vozidla. Používaná je celá škála postupov, od jednoduchej zmeny VIN, cez výmenu dôležitých dielov, až po poskladanie z rôznych, nezriedka havarovaných vozidiel. Vznikajú vozidlá, ktoré sú nielen nespôsobilé na premávku z pohľadu neoprávnených zmien, ale aj nebezpečné z pohľadu konštrukčných zmien. Výraznou pridanou hodnotou pri kontrole originality je oproti všetkým doterajším zisťovaniam pôvodu vozidla absolútna spolupráca s Prezídiom policajného zboru. Pri každej kontrole originality sa vozidlo overuje v policajnej evidencii vozidiel a evidencii vozidiel po ktorých sa pátra v rámci SR a pátracej databáze vozidiel Interpolu.

QR kód
Výsledky z kontrol originality vozidiel a zistené relevantné skutočnosti vrátane fotodokumentácie je možné overiť si pomocou nálepky s QR kódom, ktorý je po načítaní v mobilných aplikáciách prepojený so stránkou www.ko.sk. Nálepka sa po kontrole originality lepí na zadné bočné okno vozidla. Záujemca získa informácie o kontrole originality daného vozidla priamo za pár sekúnd a nemusí ich vyhľadávať cez internet. Nepotrebuje si od predajcu zapisovať dlhé 17 miestne VIN číslo vozidla, ale stačí, ak si QR kód na nálepke nasníma cez mobilný telefón, napr. priamo v autobazári,kde si vozidlo vyhliadol., Kupujúci tak priamo na mieste zistí Výsledok kontroly, teda či:
 • je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • či nie je vozidlo v exekučnej blokácii v čase vykonania KO
 • stav a priebeh najazdených kilometrov zaznamenaný na KO, TK a EK
 • údaje o vozidle, vrátane roku výroby
 • hrúbku povlakovej vrstvy na vozidle
 • vybranú fotodokumentáciu z KO

Podľa zákona sa na pracoviskách KO vykonáva

 • kontrola originality základná
 • kontrola originality skrátená (SK vozidlá do roku výroby 1996)
 • kontrola originality administratívna (nové vozidlá)
 • kontrola originality opakovaná (do 30 dní)
 • kontrola originality kilometrov (KOK)Srdečne Vás očakávame!