— Informácie pre zákazníkov —

Na linkách našej STK sú prednostne vybavovaní objednaní zákazníci. Pre skrátenie čakacej doby je preto vhodné objednať sa cez náš rezervačný formulár.    Čas objednania je orientačný, môže dôjsť k zdržaniu napr. kvôli poruche zariadenia, výpadku internetu a pod., ale k výraznému omeškaniu by nemalo dôjsť.

Skratky: TK - technická kontrola, EK - emisná kontrola, KO - kontrola originality, LPG/CNG - plynné palivo

                                                                                                                                          - Objednanie kontroly -

                                                                                                         ↓↓↓ V kolónke poznámka uveďte EČ vozidla. ↓↓↓