Vitajte    na   stránke   STK   Štúrovo

POZOR ZMENA! NA VOZIDLÁ, KTORÉ PO 1. JÚLI 2021 ABSOLVUJÚ KONTROLU UŽ NEBUDE PRIDELENÁ KONTROLNÁ NÁLEPKA!  PROTOKOL A OSVEDČENIE (KARTIČKY) O ABSOLVOVANÍ EMISNEJ ALEBO TECHNICKEJ KONTROLY NAĎALEJ OSTÁVAJÚ.

- Potrebujete technickú alebo emisnú kontrolu? Ako postupovať ? -

  • podľa kategórie a druhu vozidla (nájdete na stránke) si zistite aký typ kontroly potrebujete,
  • objednajte sa cez náš rezervačný formulár,
  • po príchode do areálu STK zaparkujete svoje vozidlo na vyznačenom parkovisku,
  • prejdete do prijímacej kancelárie (vchod v ľavej časti budovy), odovzdáte doklady o vozidle,
  • postupujte podľa pokynov pracovníčok prijímacej kancelárie - presuňte sa k svojmu vozidlu, alebo zostaňte v čakárni, 
  • na základe výzvy nášho technika pristavíte vozidlo na linku STK a riadite sa jeho inštrukciami,
  • približne 10 minút po absolvovaní kontroly si v prijímacej kancelárii prevezmete doklady o kontrole a svojim podpisom potvrdíte oboznámenie sa s ich obsahom - výsledkom kontroly a uhradíte poplatok za vykonaný druh kontroly.