Po,Str,Št,Pia: 7.00-16.00 Ut: 7.00-17.30

Vitajte   na   stránke   STK     Štúrovo.

INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ PANDEMICKÉHO PREDĹŽENIA LEHÔT

Národná rada Slovenskej republiky s účinnosťou od 01.08.2022 schválila novelizáciu zákona č. 106/2018 Z. z.. Novelizácia ruší predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením Covid 19. Po novom bude o tri mesiace predĺžená platnosť už len tých kontrol, ktorým lehota uplynie najneskôr 31.08.2022.

Vážení zákazníci, od decembra 2021 každý utorok predlžujeme pracovnú dobu do 17.30 hod., príjem dokladov na kontrolu bude do 16:55 hod.. 

- Potrebujete technickú alebo emisnú kontrolu? Ako postupovať ? -

  • podľa kategórie a druhu vozidla (nájdete na stránke) si zistite aký typ kontroly potrebujete,
  • objednajte sa cez náš rezervačný formulár,
  • po príchode do areálu STK zaparkujete svoje vozidlo na vyznačenom parkovisku,
  • prejdete do prijímacej kancelárie (vchod v ľavej časti budovy), odovzdáte doklady o vozidle,
  • postupujte podľa pokynov pracovníčok prijímacej kancelárie - presuňte sa k svojmu vozidlu, alebo zostaňte v čakárni, 
  • na základe výzvy nášho technika pristavíte vozidlo na linku STK a riadite sa jeho inštrukciami,
  • približne 10 minút po absolvovaní kontroly si v prijímacej kancelárii prevezmete doklady o kontrole a svojim podpisom potvrdíte oboznámenie sa s ich obsahom - výsledkom kontroly a uhradíte poplatok za vykonaný druh kontroly.

- Povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa zákona 106/2018 Z.z. -

§ 107

(8) Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3písm.g).

§ 116

(5) Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté, prevádzkované podľa § 44 ods. 7 a v technickom stave umožňujúcom vykonať emisnú kontrolu bez poškodenia vozidla, pracoviska emisnej kontroly alebo zdravia osôb prítomných pri emisnej kontrole.

AUTO MOTO PARK s.r.o.    NÁNANSKÁ CESTA 3373/72
943 01  ŠTÚROVO
 

Vytvorené službou Webnode