Hronovce, Komárno, Levice, Nové Zámky

STK     Štúrovo

- Potrebujete technickú alebo emisnú kontrolu? Ako postupovať ? -

  • podľa kategórie a druhu vozidla (nájdete na stránke) si zistite aký typ kontroly potrebujete,
  • objednajte sa cez náš rezervačný formulár,
  • po príchode do areálu STK zaparkujete svoje vozidlo na vyznačenom parkovisku,
  • prejdite do prijímacej kancelárie (vchod v ľavej časti budovy), kde odovzdáte potrebné doklady od vozidla,
  • postupujte podľa pokynov pracovníčok prijímacej kancelárie - presuňte sa k svojmu vozidlu, alebo zostaňte v čakárni, 
  • na základe výzvy nášho technika pristavíte vozidlo na linku STK a riadite sa jeho inštrukciami,
  • približne 10 minút po absolvovaní kontroly si v prijímacej kancelárii prevezmete doklady o kontrole a svojim podpisom potvrdíte oboznámenie sa s ich obsahom - výsledkom kontroly a uhradíte poplatok za vykonaný druh kontroly.

- Povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa zákona 106/2018 Z.z. -

§ 107

(8) Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3písm.g).

§ 116

(5) Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté, prevádzkované podľa § 44 ods. 7 a v technickom stave umožňujúcom vykonať emisnú kontrolu bez poškodenia vozidla, pracoviska emisnej kontroly alebo zdravia osôb prítomných pri emisnej kontrole.