Vitajte na stránke STK Štúrovo

- Potrebujete technickú alebo emisnú kontrolu? Ako postupovať ? -

  • podľa kategórie a druhu vozidla (nájdeš na stránke) si zistite aký typ kontroly potrebujete,
  • objednajte sa cez náš rezervačný formulár,
  • po príchode do areálu STK zaparkujete svoje vozidlo na vyznačenom parkovisku,
  • prejdete do prijímacej kancelárie (vchod v ľavej časti budovy), odovzdáte doklady o vozidle,
  • postupujte podľa pokynov pracovníčok prijímacej kancelárie - presuňte sa k svojmu vozidlu, alebo zostaňte v čakárni, 
  • na základe výzvy nášho technika pristavíte vozidlo na linku STK a riadite sa jeho inštrukciami,
  • približne 10 minút po absolvovaní kontroly si v prijímacej kancelárii prevezmete doklady o kontrole a svojim podpisom potvrdíte oboznámenie sa s ich obsahom - výsledkom kontroly a uhradíte poplatok za vykonaný druh kontroly.

— Ponúkané služby—

STK Štúrovo poskytuje kontroly všetkých kategórií vozidiel.

- Objednajte sa - 

Do kolónky Meno uveďte meno alebo EČ vozidla.