https://stksturovo.webnode.sk
Hronovce, Komárno, Levice, Nové Zámky

— Kontaktujte nás —

STK Štúrovo

Otváracia doba:             Príjem vozidiel do:

Pondelok:  7:00 - 16:00                           14:45

Utorok:       7:00 - 16:00                           14:45

Streda:        7:00 - 16:00                          14:45

Štvrtok:       7:00 - 16:00                           14:45

Piatok:        7:00 - 16:00                           14:45

AUTO MOTO PARK s.r.o.                        

Nánanská cesta 3373/72943 01 Štúrovo

IČO: 46 464 018

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 30430/N

TK, EK: +421 907 107 094

KO:       +421 905 791 016

info@stksturovo.sk

https://stksturovo.webnode.sk