Kontakt - STK Štúrovo

AUTO MOTO PARK s.r.o.

Nánanská cesta 3373/72, 943 01 Štúrovo

IČO: 46 464 018

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 30430/N

TK, EK: +421 907 107 094

KO: +421 905 791 016

info@stksturovo.sk

Otváracia doba :                  Príjem vozidiel do :

Pondelok:   7:00 - 16:00                            14:45

Utorok:       7:00 - 16:00                            14:45

Streda:       7:00 - 16:00                            14:45

Štvrtok:      7:00 - 16:00                            14:45

Piatok:        7:00 - 16:00                            14:45