— Kontaktujte nás —

STK Štúrovo

AUTO MOTO PARK s.r.o.                        

Nánanská cesta 3373/72, 943 01 Štúrovo

IČO: 46 464 018

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 30430/N

TK, EK: +421 907 107 094

KO:       +421 905 791 016

info@stksturovo.sk