- Technická kontrola -

Vozidlo pristavte na kontrolu čisté, čitateľné VIN číslo, výrobný štítok a evidenčné čísla.

Povinná výbava
- výstražný trojuholník homologizácia EHK č.27,
- reflexný odev - dosah (blízke okolie) vodiča,
- náhradné koleso, zdvihák, kľúč na matice (skrutky), alebo sada na bezdemontážnu opravu,
- autolekárnička - úplnosť.

Pneumatiky
- minimálna hĺbka dezénu 1,6 mm, kategória L1e - 1 mm,
- pneumatiky (rezerva) bez vážnych poškodení,
- pneumatiky - schválené vyhotovenie, zapísané v predloženom doklade o vozidle.

Puklice - ozdobné kryty kolies
- kryty kolies (puklice) - pred vstupom na kontrolnú linku demontovať.

Zasklenie vozidla (výhľad)
- zorné pole vodiča - žiadne predmety brániace výhľadu,
- zasklenie vozidla - celistvé, bez vážnych poškodení,
- zorné pole vodiča (priamo pred vodičom) - žiadne praskliny a poškodenia,
- čelné a predné bočné sklá - bez protislnečných fólií, ostatné okná - len fólie schválené - schvaľovacia značka, potvrdenie o montáži.

Osvetlenie vozidla
- všetky namontované svetidlá - funkčnosť, schválené vyhotovenie,
- ovládanie nastavenia sklonu svetlometov - funkčnosť.

Výstražné zvukové a svetelné zariadenia
- zvukové (klaksón) a svetelné výstražné zariadenie - funkčnosť.

Prevádzkové kvapaliny
- dostatočné množstvo,
- bez zjavného úniku (chladiaca kvapalina, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov, atď.) okrem vody.

Brzdové zariadenia
- účinnosť a súmernosť bŕzd si sami neskontrolujete, môžete si však skontrolovať pôsobenie ručnej brzdy (napr. v stúpaní / klesaní, na prašnej vozovke) pokusom o rozjazd vozidla a stav brzdovej kvapaliny.

Výklad k povinnej výbave:

Rozdelenie technických kontrol:

  • Technická kontrola pravidelná - rozsah kontrolných položiek určených metodickými pokynmi ministerstva dopravy [§ 136 ods. 2 písm. a) tridsiaty ôsmy bod zákona] na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej.
  • Technická kontrola zvláštna - úplný alebo čiastočný rozsah technickej kontroly pravidelnej.
  • Technická kontrola administratívna - čiastočný rozsah technickej kontroly pravidelnej so zameraním na identifikáciu vozidla.
  • Opakovaná technická kontrola - čiastočný rozsah so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri predchádzajúcich technických kontrolách, do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly.