- Informácia pre zákazníkov -

Na linkách STK Štúrovo sú prednostne vybavovaní objednaní zákazníci. Pre skrátenie čakacej doby je preto vhodné objednať sa cez náš rezervačný formulár. Čas objednania je orientačný, môže však dôjsť k zdržaniu napr. kvôli poruche zariadenia, výpadku internetu a pod., ale k výraznému omeškaniu by nemalo dochádzať.

Skratky: TK - technická kontrola, EK - emisná kontrola, KO - kontrola originality, LPG/CNG - plynné palivo

↓↓↓   V kolónke Meno uveďte meno alebo EČ vozidla. ↓↓↓

Čas uvedený vedľa kontroly je približný čas strávený na kontrolnej linke a nie čas potrebný na vykonanie všetkých úkonov spojených s kontrolou, od odovzdania až po prevzatie dokladov

REZERVÁCIA TERMÍNOV TK, EK AJ NA TELEFÓNNOM ČÍSLE:
+421 907 107 094
alebo e-mail: info@stksturovo.sk

-   Objednanie   kontroly originality   -

REZERVÁCIA TERMÍNOV KO AJ NA TELEFÓNNOM ČÍSLE:                                                         +421 905 791 016                                               alebo e-mail: info@stksturovo.sk