Vážení zákazníci v kolónke meno uveďte: Meno alebo EČ vozidla.

Čas uvedený vedľa kontroly je približný čas strávený na kontrolnej linke, nie čas potrebný na vykonanie všetkých úkonov spojených s kontrolou, od odovzdania až po prevzatie dokladov.  

REZERVÁCIA TERMÍNOV TK, EK:  +421 907 107 094

REZERVÁCIA TERMÍNOV KO: +421 905 791 016, +421 907 107 094

e-mail: info@stksturovo.sk

Bezplatná pripomienka termínu nasledujúcej kontroly. Upozornenie mesiac pred vypršaním platnosti kontroly:

Na linkách STK Štúrovo sú prednostne vybavovaní objednaní zákazníci. Pre skrátenie čakacej doby je preto vhodné objednať sa cez náš rezervačný formulár. Čas objednania a dĺžka kontroly sú len orientačné. Pri čakaní na kontrolu a výkone kontroly Vás preto prosíme o trpezlivosť. Jednotlivé kontroly sú špecifické - presná dĺžka kontrol sa nedá predpokladať. K menšiemu zdržaniu môže dôjsť  napr. kvôli poruche zariadenia, výpadku internetu a pod.. K výraznému omeškaniu by nemalo dochádzať.