https://stksturovo.webnode.sk
Hronovce, Komárno, Levice, Nové Zámky

- Vážení  zákazníci -

Na linkách STK Štúrovo sú prednostne vybavovaní objednaní zákazníci. Pre skrátenie čakacej doby je preto vhodné objednať sa cez náš rezervačný formulár. Čas objednania a dĺžka kontroly sú len orientačné. Pri čakaní na kontrolu a výkone kontroly Vás preto prosíme o trpezlivosť, nakoľko jednotlivé kontroly sú špecifické - presná dĺžka jednotlivých kontrol sa nedá predpokladať. Záleží nám na tom, aby každá kontrola bola vykonaná kvalitne, aby každé vozidlo bolo skontrolované precízne v stanovenom rozsahu a nie len rýchlo.

K menšiemu zdržaniu môže dôjsť  napr. kvôli poruche zariadenia, výpadku internetu a pod., ale k výraznému omeškaniu by nemalo dochádzať.

Skratky: TK - technická kontrola, EK - emisná kontrola, LPG/CNG - plynné palivo

 V kolónke meno uveďte meno zákazníka alebo EČ vozidla.

Čas uvedený vedľa kontroly je približný čas strávený na kontrolnej linke a nie čas potrebný na vykonanie všetkých úkonov spojených s kontrolou, od odovzdania až po prevzatie dokladov

REZERVÁCIA TERMÍNOV TK, EK AJ NA TELEFÓNNOM ČÍSLE:
+421 907 107 094
alebo e-mail: info@stksturovo.sk

Bezplatná pripomienka termínu nasledujúcej kontroly. Zákazník bude upozornený mesiac pred vypršaním platnosti kontroly ( podľa termínu zadanej platnosti kontroly ).

-   Objednanie   kontroly originality   -

REZERVÁCIA TERMÍNOV KO NA TELEFÓNNOM ČÍSLE:   +421 905 791 016, +421 907 107 094             

alebo e-mail: info@stksturovo.sk

AUTO MOTO PARK s.r.o.    NÁNANSKÁ CESTA 3373/72
943 01  ŠTÚROVO
 

Vytvorené službou Webnode
https://stksturovo.webnode.sk